Hem
Slint installer
Slint paket
Översättare
Bidra
Verktyg
Ändringslogg
This a previous, archived Slint website.
Slackware Internationaliserings Projektet

Nu kan du installera och använda Slackware på ditt språk!

Vid tidpunkten för skrivande, är följande språk tillgängliga:

Dutch

Polish

Swedish

English (USA)

Portuguese (Brazil)

Turkish

French

Portuguese (Portugal)

Ukrainian

German

Russian

Greek

Spanish (Latin America)

Tack vare dussintals välvilliga översättare Slint gör att drömmen verklighet.

Slint projektet är varken ansluten till eller stöd av Slackware[1] men behöver det, så vi uppmuntrar alla Slint användare till ekonomiskt stöd åt Slackware.

Slint Projektet förser:
  • Flerspråkig "Slint installationsprogram", tillgänglig för Slackware 13.37, 14.0 och 14.1

  • "Slint paket", ersätter Slackware administrationsverktyg med flerspråkiga sådana och installera översättningsfiler och några dokument.

Alla "Slint installationsprogram" installerar ett "Slint paketet" för samma Slackware version, som även kan installeras i en genuin Slackware, och uppgraderas vid behov.

Installera Slackware på ditt språk eller internationalisera det efteråt

installera Slackware på ditt språk med hjälp av ett "Slint installationsprogram"

Två storlekar av ISO-avbilder finns tillgängliga, båda gör det möjligt att göra bootbara installationsprogram:

See page Slint installer to know how to download the image, put it on a DVD or USB stick and use it.

A Braille terminal can also be used to install then pilot the system. Instructions for use are available in https://slint.fr/docs/README_BRLTTY.

Internationalisera din äkta Slackware eller uppgradera översättnings verktyg (åter)installerar ett "Slint paketet"

Slint paketen finns i katalogen packages/. Se sidan Slint paket för att veta hur man installera ett Slint paket för din Slackware utgåva och vad du får för dina pengar:-)

Installera eller ominstallera ett "Slint paketet" om du vill:

  • Internationalisera ett redan installerat Slackware 13.37, 14.0 eller 14.1 (om du inte använde ett Slint installationsprogram)

  • Få nya översatta verktyg, fixar och översättningar på nya språk.

Använda din flerspråkiga Slackware

Note Ett språk är definitionen av delmängd av en användares miljö som beror på språkliga och kulturella konventioner.
Ställ in ditt favorit språk

Slint installationsprogram gör standardlokalinställningar på installerat system enligt språk som används under installationen, men om du har installerat ett Slint paket för att internationalisera en genuin Slackware behöver du göra dessa inställningar själv.

Om du vill visa meddelanden på önskat språk, bara ställa LANG parametern enligt filen /etc/profile.d/lang.sh[2] Till exempel, för att visa meddelanden på brasiliansk portugisiska, skulle du ersätta en_US standardinställningen så här:

export LANG=pt_BR.utf8 # språk namnet bör sluta med .utf8 för att matcha UTF-8-kodning av översatta meddelanden

Dessutom, för att riktigt visa översatta manualsidor som är kodade i UTF-8, infoga "en" av följande kommandon i din ~/.bashrc:

export GROFF_ENCODING=utf8 # Om alla manualsidor du läst är antingen på engelska eller kodad i UTF-8
alias Uman="GROFF_ENCODING=utf8 man" # Om du också läser manualsidor i andra kodningar

Om du använder den senare, kommer du skriva "uman" istället för "man" i en terminal för att visa manualsidor kodade i UTF-8.

Administrera Slackware på ditt språk

"Slint installationsprogram" samt "Slint paket" ersätter original Slackware verktyg med flerspråkiga sådana, och lägger till översatta manualsidorna.

Alla flerspråkiga verktyg som för närvarande finns tillgängliga är listade på sidan Slint paket. De tillåter dig att:

  • Hantera programvarupaket

  • Lägga till användare

  • (om)konfigurera ditt system: avgöra vilken systemdemoner (tjänster) som skall starta vid uppstart, skapa nya användare, konfigurera din starthanterare, välj standard fönsterhanterare eller skrivbord, konfigurera ditt nätverk, skapa en USB Linux uppstarts-minne

Bidra, få hjälp, hålla dig uppdaterad

Om vill bidra till Slint Projektet, antingen som översättare eller på annat sätt, se sidan Bidra

Om du behöver hjälp kan du posta på Linux Questions Slackware forum (på engelska).

för allmänna frågor eller förslag, som att lägga till nya översatta verktyg till "Slint paketet", registrera dig på vår mailing-list.

För att hålla dig uppdaterad och dra nytta av nya översatta verktyg och översättningar i nya språk, konsultera ChangeLog.


1. Slackware ® är ett registererat varumärke av Slackware Linux inc.

2. På grund av en bugg men bara i Slackware 13.37, måste du efter "su" ställa in LANG före varje kommando. Till exempel: "LANG=fr_FR.utf8 pkgtool'