Strona Domowa
Instalator Slint
Pakiet Slint
Tłumacze
Wsparcie
Narzędzia
ChangeLog
This a previous, archived Slint website.
Projekt Internacjonalizacji Systemu Slackware

Teraz możesz instalować i używać system Slackware w twoim języku!

W momencie pisania tego dostępne są następujące języki:

Dutch

Polish

Swedish

English (USA)

Portuguese (Brazil)

Turkish

French

Portuguese (Portugal)

Ukrainian

German

Russian

Greek

Spanish (Latin America)

Dzięki całej rzeszy naszych życzliwych tłumaczy projekt Slint urzeczywistnia to marzenie.

Pomimo tego, że projekt Slint nie jest w żaden sposób powiązany, bądź też wspierany przez system Slackware[1], jest jednak potrzebny. Z tego powodu zachęcamy wszystkich użytkowników projektu Slint do finansowego wsparcia systemu Slackware.

Projekt Slint oferuje:
  • Umiędzynarodowiony Instalatory Slint dostępne dla systemów Slackware 13.37, 14.0 oraz 14.1

  • Pakiety Slint, które zastępują narzędzia administracyjne systemu Slackware narzędziami umiędzynarodowionymi oraz dodatkowymi dokumentami

Wszystkie Instalatory Slint instaluje pakiet Slint dla tej samej wersji systemu Slackware, który może również być zainstalowany (a także aktualizowany) w oryginalnym systemie Slackware.

Zainstaluj system Slackware w twoim języku lub zinternacjonalizuj go później

Zainstaluj system Slackware przy użyciu Instalatora Slint

Obrazy ISO dostępne są w dwóch wielkościach - obydwa pozwalają na tworzenie bootowalnych instalatorów:

See page Slint installer to know how to download the image, put it on a DVD or USB stick and use it.

A Braille terminal can also be used to install then pilot the system. Instructions for use are available in https://slint.fr/docs/README_BRLTTY.

Zinternacjonalizuj oryginalny system Slackware lub zaktualizuje narzędzia translatorskie (prze)instalując Pakiet Slint.

Pakiety Slint znajdują sie w katalogu packages/. Odwiedź stronę Slint package by dowiedzieć się jak zainstalować pakiet Slint dla twojej wersji systemu Slackware i co wchodzi w skład pakietu.

Zainstaluj lub przeinstaluj Pakiet Slint jeśli chcesz:

  • zinternacjonalizować zainstalowany system Slackware 13.37, 14.0 lub 14.1 (jeśli nie używałeś instalatora Slint)

  • otrzymać nowe narzędzia translatorskie, poprawki i tłumaczenia w nowych językach.

Użyj swój polyglotowski system Slackware

Note locale definiuje podzbiór środowiska użytkownika zależący od językowych and kulturowych konwencji.
Ustawić preferowane locale

Instalator Slint ustawia domyślne ustawienia locale zainstalowanego systemu zgodnie z językiem użytym podczas instalacji. Jeśli jednak zainstalowałeś pakiet Slint by umiędzynarodowić oryginalny system Slackware, będziesz musiał sam zadbać o te ustawienia.

Aby wyświetlić komunikaty w twoim języku, ustaw odpowiednio parametr LANG w pliku /etc/profile.d/lang.sh[2] Na przykład, by wyświetlić komunikaty w języku brazylijskim portugalskim, zamień domyślne ustawienia en_US na:

export LANG=pt_BR.utf8 # nazwa locale powinna kończyć się końcówką .utf8 by pasować do systemu kodowania UTF-8 przetłumaczonych komunikatów

Ponadto, w celu poprawnego wyświetlenia przetłumaczonych stron man (zakodowanych w UTF-8), umieść 'jedną' z poniższych poleceń w twoim ~/.bashrc:

export GROFF_ENCODING=utf8 # Jeśli wszystkie strony man są albo w języku angielskim lub zakodowane w systemie UTF-8
alias uman="GROFF_ENCODING=utf8 man" # Jeśli także czytasz strony man w innych systemach kodowania

Jeśli wybierzesz drugą opcję, zamiast "man" wpiszesz w terminalu "uman" w celu wyświetlenia stron man zakowowanych w systemie UTF-8.

Zarządzaj systemem Slackware w twoim języku

Instalatory Slint, jak również pakiety Slint zastępują oryginalne narzędzia systemu Slackware narzędziami wielojęzykowymi oraz dodają przetłumaczone strony man.

Wszystkie obecnie dostępne wielojęzyczne narzędzia wymienione są na stronie Pakiet Slint. Pozwalają one:

  • Zarządzać paczkami programów

  • Dodać użytkowników

  • (prze)konfigurować system: wybierz demony (usługi) do uruchomienia przy starcie, utwórz konta użytkowników, przekonfiguruj program rozruchowy, wybierz domyślne środowisko graficzne, skonfiguruj sieć, utwórz dysk rozruchowy USB.

Wsparcie, pomoc, aktualności

Jeśli chciałbyś wspomóc Projekt Slint jako tłumacz, bądź w jakikolwiek inny sposób, odwiedź stronę Wsparcie

Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz zadać pytanie w dziale dystrybucji Slackware forum Linux Questions (j. angielski)

W celu dyskutowania ogólnych spraw oraz sugesti takich jak wprowadzenie nowych narzędzi do pakietu Slint, proszę zarejestrować się na naszej liście mailingowej.

Aby być na bieżąco z projektem oraz korzystać z nowych narzędzi i tłumaczeń, sprawdź ChangeLog.


1. Slackware ® jest zarejestrowanym znakiem towarowym projektu Slackware Linux inc.

2. Z powodu błędu występującego wyłącznie w systemie Slackware 13.37, po komendzie su przed każdym poleceniem należy przypisać wartość zmiennej LANG. Na przykład: LANG=fr_FR.utf8 pkgtool