Hem
Slint installer
Slint paket
Översättare
Bidra
Verktyg
Ändringslogg
This a previous, archived Slint website.
Slackware Internationaliserings Projektet

Slint paketet innehåller flerspråkiga administrationsverktyg och manualsidor samt översättningsfiler, som tillhandahålls av Slint projektet.

Denna sida förklarar hur man tar och installera det, och beskriver dess innehåll så att du vet vad som översatts och på vilka språk.

Slint paketets omfattning kommer att expandera successivt, så bara uppgradering gör att du kan få uppdaterade och nyligen översatta verktyg och översättningar på fler språk så snart de blir tillgängliga.

Ladda ner och installera eller uppgradera Slint paket

Om du bara använt Slint installationsprogram, finns det ingen anledning att installera Slint paketet: det är redan gjort av installationsprogrammet.

Ett Slint paket tillhandahålls för varje stödd Slackware version (Slackware 13.37, Slackware 14.0 och Slackware 14.1) i katalogen packages/. Samma paket kan installeras på 32-bitars och 64-versioner. För att hämta, kontrollera och installera (eller uppgradera) "Slint paketet" (för Slackware 14.1 i detta exempel), gör så här:

wget -r -l1 -np -nd -A slint-14.1*  https://slint.fr/packages/ # du får det senaste "Slint paketet" och dess tillhörande md5-fil
md5sum -c "Slint-14.1 * md5 # svaret ska vara "OK", annars är det hämtade paketet korrupt
su # få rootbehörighet
upgradepkg --install-new --reinstall slint-14.1*txz # detta kommando installerar eller uppgradera paketet
Tip För att förhindra att "slackpkg tar bort "Slint paketet" , lägg till en rad i /etc/slackpkg/blacklist med enbart detta ord: + slint

Vad är översatt, på vilka språk?

Slint paketet innehåller flerspråkiga verktyg och översättningsfiler.

Vid skrivande stund, ingår följande språk: franska, tyska, polska, portugisiska (Brasilien), ryska, spanska (Latinamerika) och ukrainska.

Vissa manualsidor är också översatt till andra språk, såsom anges i MAN_PAGES.TXT.

Tabellen nedan listar flerspråkiga administrationsverktyg och deras syften.

Flerspråkiga verktyg Syfte Översatt manualsida
adduser
Lägg till en användaren till systemet
explodepkg
Extrahera innehållet i ett Slackware paket i den aktuella katalogen
man explodepkg
installpkg
Installera Slackwarepaket
man installpkg
makebootdisk
Skapa en bootbar Linux diskett (endast i Slackware 13.37 och 14.0)
makepkg
Skapa Slackwarepaket
man makepkg
pkgtool
Underhålla programvarupaket och utföra konfigurationsuppgifter: ⇒ Ställa in tjänster som skall köras vid uppstart ⇒ Skapa ett USB-boot-minne ⇒ Ställa in typ av mus
man pkgtool
removepkg
Ta bort Slackwarepaket
man removepkg
upgradepkg
Uppgradera Slackwarepaket
man upgradepkg
eliloconfig
Konfigurera "elilo" starthanteraren (endast i Slackware 14,1)
liloconfig
Konfigurera lilo starthanterare
netconfig
Konfigurera nätverket
timeconfig
Ställa in tidszon
setconsolefont
Ställer in ett skärm teckensnitt
setup.mouse
Konfigurera mus
xorgsetup
Konfigurera X-servern
xwmconfig
Ställa in standard fönsterhanterare eller skrivbord
slackpkg
automatiserade verktyg för hantering av Slackwarepaket (endast manualsidor är översatta)
man slackpkg man slackpkg.conf
Note För att se flerspråkiga verktygs meddelande och manualsidor på ditt språk, bör du, såsom anges på Slint hemsida, ställa in ditt föredragna språk

Dessutom Slint paketet installerar även dokument i mappen /usr/docs/slint-<version>-<datum>, inklusive en Slint-HOWTO.txt och ett skript reinstall-slackware-packages.sh.

Tip för att lista vad ett Slint paket har installerat, skriv bara i en terminal:
less /var/log/packages/slint*

Använd upp och ner pilarna för att navigera i listan, tryck på bokstaven "q" för att avsluta.