Strona Domowa
Instalator Slint
Pakiet Slint
Tłumacze
Wsparcie
Narzędzia
ChangeLog
Projekt Internacjonalizacji Systemu Slackware

Changelog

Note Plik Changelog wyszczególniający zmiany sprzed 27/09/2014 znajduje się tutaj.
Data Zmiany

27/09/2014

Dodano możliwość dodania konta zwykłego użytkownika pod koniec instalacji.
"Pełne" obrazy ISO (zawierające, oprócz instalatora Slint, wszystkie pakiety obrazu ISO płyty DVD systemu Slackware) dostępne są tutaj
Dostępny jest teraz język holenderski. Dzięki Dik Leenheer and Eric Hameleers.
Instalatory i pakiety instalują teraz dokumentację w /usr/doc/sling-<version>-<date> włączając Slint-HOWTO.txt oraz skrypt reinstall-slackware-packages.sh
Instrukcje dotyczące wyboru języka instalacji pojawiają się już na ekranie powitalnym instalatora.

19/12/2014

Swedish is now available, thanks to Ingemar Karlsson. Blind people can now use Slint installers (version 14.1) without help using a Braille terminal, thanks to Philippe Delavalade for testing and suggesting enhancements.
The software brltty that allows to use a Braille terminal during installation is also shipped and configured in the installed system, that can thus be fully run and managed from a Braille terminal.
dialog’s program configuration file and dialog commands that display a menu or check-list have been modified, mostly to ease usage of a Braille terminal and also to customize the look of the dialog boxes.
Several translations of files in the installers, man pages and admistrative tools have been added, reviewed and corrected, and the Slint pacakages have been rebuilt accordingly.