Home
Slint installer
Slint-pakket
Vertalers
Draag bij
Tools
ChangeLog
Het Slackware Internationaliserings Project

Slint installer maakt het mogelijk je voorkeurstaal te gebruiken voor de installatie en vertaalde beheertools en man pages toe te voegen aan Slackware.

Een Braille terminal kan eveneens gebruikt worden om het systeem te installeren en daarna te besturen. Gebruiksinstructies zijn te vinden in http://slint.fr/docs/README_BRLTTY.

Download en controleer het ISO-image van de installer

Er zijn ISO-images beschikbaar in twee grootten:

Om een volledige ISO-image te downloaden klik je eerst op het versienummer, bijvoorbeeld 14.1.

Je kunt de integriteit van het ISO-image controleren met z’n md5 checksum.

  • Voor de kleine ISO-images download en gebruik je het bijbehorende md5-bestand (dat eindigt op .md5).

  • Voor het volledige ISO-image kun je de checksum weergeven door te klikken op de letter i in de zwarte cirkel rechts naast de link naar het ISO-image. Om bijvoorbeeld een anderstalige installer te maken van een geïnternationaliseerde Slackware64-14.1 download je het ISO-image (en het md5-bestand in het geval van de mini installer) en typ je in dezelfde directory bijvoorbeeld één van de volgende commando’s:

md5sum -c slint64-14.1.iso.md5 # resultaat moet zijn: OK
md5sum slint64-14.1-full.iso # het resultaat moet gelijk zijn aan wat wordt weergegeven op de website

Brand het ISO-image op een DVD, een CD of een USB stick

Maak een opstart-USB-stick

Warning
  • De huidige inhoud van de USB-stick zal VERLOREN GAAN

  • Controleer nogmaals aandachtig je commando om er zeker van te zijn dat je niet de naam van een harddisk partitie in plaats van die van de USB-stick ingeeft, omdat de inhoud van deze partitie ONHERSTELBAAR GEWIST zal worden.

Plug de USB-stick in een Linux-systeem en stel de device-naam ervan vast met de commando’s:

cat /proc/partitions
dmesg | tail

Als de naam bijvoorbeeld /dev/sdc is, typ dan:

dd if=<filename.iso> of=/dev/sdc bs=1M

Gebruik op MS Windows computers het programma Rufus dat gratis en open source is.

Maak een opstart-CD (mini installer) of -DVD (grote installer)

Type op een Linux systeem voor een CD het eerste van onderstaande commando’s en voor een DVD het tweede.

cat slint64-14.1.iso | cdrecord -v dev=/dev/cdrw speed=10 fs=8m -tao -eject -data -
growisofs -speed=2 -dvd-compat -Z /dev/sr0=slint64-14.1-full.iso

Gebruik op een MS Windows 2000/XP/Vista/7 systeem het programma InfraRecorder dat gratis en open source is.

Gebruik op een MS Windows 7/8 systeem Windows Disk Image Burner, meegeleverd met MS Windows 7 en 8

Gebruik van je anderstalige installer

Plaats het installatiemedium (CD, DVD of USB-stick) en herstart je machine.

Op het welkomstscherm kun je de gewenste taal voor de installatie kiezen door het typen van de overeenkomstige tweelettercode.

Verder biedt de anderstalige Slint-installer je de volgende opties in aanvulling op die van de standaard Slackware-installer:

  • Standaard lettertype en toetsenbordindeling worden aangepast aan de gebruikte installatietaal.

  • Indien mogelijk wordt tijdens de installatie een TrueType lettertype gebruikt om automatisch de lettergrootte aan te passen aan de schermresolutie (alleen voor Slackware 14.0 en 14.1).

  • Optie om na de installatie (voor het herstarten) een regulier gebruikersaccount aan te maken.

  • Naar keuze kan de taal en toetsenbordindeling die is gebruikt tijdens de installatie ook worden ingesteld als standaard voor het geïnstalleerde systeem, evenals het toetsenbord onder X als de X-server is geïnstalleerd.

  • Er wordt een Slint-pakket geïnstalleerd met de vertalingen van de voornaamste Slackware-tools en hun man pages (zie: Slint package) en documentatie (geplaatst in /usr/doc/slint-<version>-<date>) met Slint-HOWTO.txt en het script reinstall-slackware-packages.sh.

Bij gebruik van de mini installer heb je tijdens de installatie een bronmedium nodig, d.w.z. een medium dat de Slackware-pakketten bevat. Deze pakketten kunnen worden geïnstalleerd vanaf een Slackware DVD of CD’s, een Slackware USB-stick, een aangekoppelde directory, een harddisk-partitie, een Samba-share, NFS (Network File System) of een FTP/HTTP-server. Na het kiezen van de BRON vertelt de installer je wat je verder moet doen afhankelijk van het gekozen medium.

Om de bronmedia te verkrijgen volg je deze link: Get Slack

Tip Indien nodig kun je het installatiemedium vervangen door een ander medium dat de pakketten bevat, omdat de installer op het moment van installatie van de pakketten al in het geheugen geladen is.