Home
Slint installer
Slint-pakket
Vertalers
Draag bij
Tools
ChangeLog
Het Slackware Internationaliserings Project

Dus je wilt meehelpen en bijdragen aan het Slint project? Welkom aan boord!

Wat we vooral nodig hebben om de Slint producten te kunnen aanbieden is het vertalen en controleren van de shell scripts die samen de Slackware installer en administratie-programma’s vormen, en van de documentatie voor Slackware gebruikers in de vorm van tekstbestanden of manual pagina’s..

Het liefst willen we van vertalers zien dat ze:

 • in staat zijn om in het Engels te communiceren en erg bedreven zijn in de doel-taal, bij voorkeur hun moedertaal

 • het technische vocabulaire begrijpen dat hoort bij het installeren en beheren van een Linux systeem

 • daadwerkelijk Slackware gebruikers zijn

 • in staat zijn om simpele shell scripts te lezen en te begrijpen

Maar zelfs als je niet voldoet aan al deze verwachtingen, aarzel niet en meld je toch aan: er zijn nog altijd veel taken waarbij jouw vaardigheden van pas komen.

Zet je in als vrijwilliger en bepaal je bijdrage

Om als een vertaler bij te dragen is het aan te raden om het Transifex platform te gebruiken: registreer eerst op Transifex (dat is gratis), en ga daarna naar de Transifex pagina voor het Slint project:

 • Klik op je taal als die al in de lijst voorkomt en klik op de pagina van die taal op "Join the Team".

 • Of klik op "Request a language" (in de lichtblauwe strook net boven de lijst)

Maar als je vooraf vragen hebt of wilt helpen met andere zaken dan vertalen stuur dan een email naar de maintainer van Slint: didier dot spaier at slint dot fr.

Overleg met je teamcoördinator of de maintainer van Slint over het "waarom", "wat", "hoe"' en "wanneer" van je bijdrage aan Slint.

Ken onze methoden en tools en wees bereid om te communiceren binnen het Slint-team

Neem vervolgens kennis van de Tools die we gebruiken. Die werken het best op een Linux distributie, bij voorkeur een volledige Slackware-installatie inclusief de volgende pakketten:

 • ../extra/aspell-words-lists/<pakketten voor je taal> voor spellingscontrole

 • ../kdei/<pakket kde-l10n voor je taal> om de UI van Lokalize te localiseren als je dat gebruikt

Als laatste maar zeker zo belangrijk: we werken samen als een team, dus:

 • Registreer je bij Transifex, zelfs als je de online-editor niet gebruikt, en controleer alle notificatie instellingen, omdat die het direct informeren van alle bijdragers over algemene zaken vergemakkelijken. Vermeld je volledige naam, zelfs wanneer je een nickname gebruikt.

 • We adviseren met klem je te abonneren op slint-translators mailing-lijst. Hier kun je vragen stellen en beantwoorden, deelnemen aan discussies en suggesties aandragen.

 • Zorg voor een e-mailadres waarop je teamcoördinator en Slint’s maintainer je kunnen bereiken.

 • Je kunt tevens de Discussie-functie op de Slint webpagina van jouw taal op Transifex gebruiken.

 • Je kunt ook deze topic volgen in het Slackware forum van LinuxQuestions.org. Registreer hiervoor op LQ en plaats ofwel een bericht in deze thread, of bekijk hem en klik Thread Tools ⇒ Subscribe to this Thread (in de donkerblauwe strook vlak boven het eerste weergegeven bericht).

Omvang van de vertaling

Doel-talen

Momenteel zijn de slint-installer en de belangrijkste Slackware beheertools volledig vertaald in het Duits, Frans, Nederlands, Pools, Portugees, Russisch, Spaans en Oekraïens. De status van de andere vertalingen is te controleren op deze pagina.

Manual pagina’s zijn in meer talen vertaald. Een lijst met volledige vertalingen vind je op MAN_PAGES.TXT

Vertaalde inhoud

Vertaalde inhoud heeft de vorm van bestanden, PO bestanden genoemd, die de originele engelse berichten bevat samen met hun vertalingen, verkregen door GNU gettext;. Elke te vertalen verzameling berichten (in het engels, in het geval van Slint) staan in een zgn. POT-bestand waarvan voor elke doel-taal een PO-bestand wordt gegenereerd. Zie Internationalization and localization of shell scripts op SlackDocs voor meer info.

Berichten in een gegeven POT-bestand zijn verzameld uit één of meer shell scripts of man pagina’s. Hier is de actuele lijst van Slint POT-bestanden en hun doel (zie Tools om meer over de desbetreffende tools te weten te komen).

POT-bestandsnaam Bronnaam (Transifex) Doel Betreffende tool
slackware.pot
Slint installer Slintpakket (zonder man pages)
toolbox.sh
pkgtools.pot
man pages in pakket pkgtools
gen_man_pages
slackpkg.pot
man pages in pakket slackpkg
gen_man_pages
slint.pot
script slint.sh, zie Tools
toolbox_slint_sh
index.html.pot
(none)
template.pot
Zijbalk en hoofd-titel van Slint web-pagina’s
(none)
(none)
(none)
(none)
(none)
(none)
(none)
(none)
(none)
(none)
(none)
(none)
(none)
(none)
(none)

Transitie van oude naar nieuwe webpagina’s

Onze oude home pagina is rechtstreeks in xhtml geschreven. Deze pagina is vertaald in 13 talen en zal successievelijk vervangen worden door de huidige, voorlopig slint.html genoemd.

Webpagina’s staan in het menu op de zijbalk. De homepage zal geleidelijk de oude vervangen die niet in meer talen zal worden vertaald en niet meer zal worden bijgewerkt.

Vertaling van webpagina’s

Sommige webpagina’s zijn bedoeld voor eindgebruikers: slint.tml, installer.html en package.html. Vertaling van deze pagina’s en van template.po (gebruikt om de vertaalde hoofdtitel en linker zijbalk van de webpagina’s te genereren) hebben prioriteit.

Andere webpagina’s zoals Bijdragen, Vertalers, Tools en ChangeLog mogen ook worden vertaald (dat is aan elk vertaalteam) maar alleen nadat de pagina’s hierboven genoemd vertaald zijn.

Note Bij het vertalen van template.po van een gegeven taal is het beter de engelse namen van de (nog) niet vertaalde webpagina’s te behouden zodat bezoekers die op de overeenkomstige links in het menu klikken weten dat ze deze pagina’s in het engels zullen zien.

Alle nieuwe pagina’s worden gegenereerd met de applicatie AsciiDoc die meekomt met Slackware (in het pakket linuxdoc-tools). De bronbestanden zijn tekstbestanden die ook de Asciidoc-opmaakinstructies bevatten. Bijvoorbeeld dat een regel die begint met twee isgelijkaan-tekens wordt beschouwd als een koptekst van niveau twee, geschreven als een <h2> tag in het XHTML-bestand gegenereerd door asciidoc.

Specifieke instructies en tips voor het vertalen van tekstbestanden die door AsciiDoc verwerkt worden staan op Vertalen van door AsciiDoc tot webpagina’s te verwerken tekstbestanden.

Voor elke taal waarvan de vertaling van template.po, slint.html, installer.html en package.html klaar is zal de oude webpagina door de nieuwe vervangen worden zodat de eindgebruikers gebruik kunnen maken van de nieuwe pagina’s in die taal..

Praktische aanbevelingen voor vertalers

 • Afhankelijk van de hoeveelheid werk en de beschikbare capaciteit kan er één vertaler of een team van vertalers per taal zijn. In elk geval adviseer ik dat er één persoon verantwoordelijk is voor de organisatie van het werk, de controle van de vertalingen en het overbrengen van het gecontroleerde PO-bestand naar de onderhouder(s). Laten we dit de teamcoördinator noemen.

 • Voel je niet verplicht alles letterlijk te vertalen. Dit is niet alleen zelden de manier om de boodschap over te brengen maar leidt vaak ook tot te lange zinnen voor de beschikbare ruimte.

 • Gebruik een speciale PO-editor en geen generieke tekstbewerker. Dit voorkomt niet alleen het onbedoeld vertalen van msgid strings maar vergemakkelijkt het werk en automatiseert aanvullende controles als de aanwezigheid van variabelen in de vertaling met dezelfde spelling als het origineel.

 • Kies voor het vertalen een serif font met vaste breedte (monospaced) zoals Courier. Hierdoor kun je onderscheid maken tussen karakters die er anders hetzelfde uit zouden zien en waar nodig de regellengte controleren. Controleer als het mogelijk is de layout van de teksten. Je kunt dat doen door het bekijken van de context in het relevante bronbestand. Of nog beter, door het uitvoeren van het vertaalde script. Dit is vooral van belang bij vertaling van dialoogvensters. Let er vooral op niet te lange zinnen op een enkele regel te maken als het er op lijkt dat de tekst niet naar de volgende regel kan doorlopen.

 • Onthoud dat in VGA-mode (vaak gebruikt in tekst-installers) de regellengte theoretisch beperkt is tot 80 karakters maar in de praktijk meestal tot 74.

 • Voeg geen vraagtekens toe die niet in de originele tekst staan.

 • Als de tekst refereert aan labels (tekst op de knoppen) of dialoogvensters, zoals "OK", "Yes", "NO", "Continue", "Cancel", controleer dan hoe deze labels zijn vertaald in de interface dialogen in jouw taal en gebruik dezelfde woorden.

 • Voorkom plat taalgebruik en technisch jargon.

 • Om een regel in een dialoogvenster af te breken typ je \n: Het indrukken van de [Enter] toets zal geen "new line" karakter invoegen in de door de gebruiker bekeken tekst.

Ook zal je moeten voldoen aan de vereisten van gettext voor het gebruik ervan:

 • Als een woord voorafgegaan door een dollarteken in de originele tekst staat moet het exact zo in de vertaalde tekst worden gespeld (hooflettergevoelig).

 • De vertaling moet een "new line" karakter bevatten (of een line feed, vertegenwoordigd door "\n") aan het begin of eind, precies als in de originele tekst. Omgekeerd, als de originele tekst het karakter niet heeft moet de vertaling die ook niet hebben.

 • Een enkel backslash karakter "\" is niet toegestaan in de vertaling.

Om je vertaling te controleren op de vereisten van gettext geef je het volgende commando:

 msgfmt -c <naam van het PO-bestand>

Waarschuwing betreffende de vertaling van man pagina’s

Behoud nauwkeurig de syntax van in het engels opgemaakte man pagina’s. Vervang b.v. niet:

 • B< door B < (voeg geen spatie toe)

 • B< door b< (behoud de B als hoofdletter - en vervang hem niet door de Griekse hoofdletter BETA die er op het scherm hetzelfde uit ziet)

 • "I" door | (vervang de hoofdletter I niet door een pipe symbool)

Behoud bij het vertalen van shell commando’s waar nodig de engelse padnamen. Maar argumenten die te vervangen zijn door een waarde zoals packagename mag en zou je moeten vertalen.